mars 13, 2020 LTG Display

Ett kundmeddelande

Till våra kunder och samarbetspartners

Under de senaste dagarna har vi på LTG Diplay noga följt utvecklingen av spridningen av Corona-viruset. I tisdags höjde Folkhälsomyndigheten risken för smittspridning inom Sverige till mycket hög och vi har med anledning av detta vidtagit åtgärder i syfte att minimera risk för ytterligare spridning och samtidigt upprätthålla vår service gentemot er.

En viktig del i vårt samarbete med er är våra regelbundna möten i form av butiksmöten,  utbildningar samt uppföljningsmöten.

Vår uppfattning är att antalet fysiska möten den närmaste tiden kommer behöva begränsas och ersättas av video, mail och telefonmöten. Finns det en gemensam uppfattning om att ändå genomföra möten så bör försiktighet vidtas med reson.

För våra anställda har vi också höjt beredskapen så att en del av organisationen kan arbeta hemifrån utan att servicenivån sänks.

Med tanke på osäkerheten som råder just nu och i avvaktan på förmodade störning i leveranser av varor till Sverige så har vi i förbyggande syfte fyllt våra lager extra mycket för att kunna förse er med viktigt delar som skrivarförbrukning och andra åtgångsartiklar.

I övrigt vidtas största försiktighet med sunt förnuft både externt och internt, och vi fortsätter att följa utvecklingen och myndigheternas rekommendationer.

Slutligen så hoppas vi att vi alla gemensamt besegrar viruset och att vi snart kan återgå till att träffas normalt igen. Under tiden får vi se till att fortsätta göra våra affärer via telefon/video, mail i största mån.

Har ni frågor eller funderingar runt detta så går det bra att höra av er till oss.

E-post: order@ltg.se

Telefon: 08 -712 56 30 + knappval 1